Vị chát dịu - Ngày dễ chịu

MENU Ô LONG ĐÂY

 Ô long sen sữa
icon quà tặng

Ô long sen sữa

35,000₫

 Matcha latte
icon quà tặng

Matcha latte

40,000₫

 Ô Long Sữa
icon quà tặng

Ô Long Sữa

35,000₫

 Ô Long Nhài Sữa
icon quà tặng
 Hồng Trà Sữa
icon quà tặng

Hồng Trà Sữa

35,000₫

 Ô long sen sữa
icon quà tặng

Ô long sen sữa

35,000₫

 Matcha latte
icon quà tặng

Matcha latte

40,000₫

 Ô Long Sữa
icon quà tặng

Ô Long Sữa

35,000₫

 Ô Long Nhài Sữa
icon quà tặng
 Hồng Trà Sữa
icon quà tặng

Hồng Trà Sữa

35,000₫

Để cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.

Đăng ký nhận bản tin